Gilgamesheposet 

 

Gilgamesheposet  tillkom i Mesopotamien någon gång under perioden 1600-1000 f.Kr. och författaren tros vara Sin-leqi-unninnis.  Det skrevs ursprungligen på sumeriska (skrivkonsten uppfanns i Mesopotamien under första delen av 3000-talet f Kr ), men fick större spridning i den akkadiska versionen som nådde utanför den mesopotamiska regionen och översattes till ytterligare språk. I likhet med Iliaden och Odysséen traderades   (= berättades muntligt” )  det  under lång tid och det var först efter cirka 1 000 år som den skrevs ner med kilskrift.

Den översvämning som omnämns i den elfte lertavlan känns igen i den Första Moseboken i Bibeln, Popol Vuh och även i Platons beskrivning av Atlantis. De äldsta referenserna till den stora översvämningen härstammar från omkring 1900 f.Kr., se Atrahasiseposet.

Utnapishtim berättar i Gilgamesheposet för Gilgamesh om översvämningen. Bibelns syndaflod tros ha tagit sitt tema från Gilgamesheposet, och det har använts som bevis i antagandet att Bibeln bygger på muntliga berättelser.

Gilgamesh var troligen en verklig person som levde för cirka 4700 år sedan. Eposet är baserad på denna person, fast i högre grad på legenden än den verkliga personen, vilket är typiskt för berättelser som skildrar forntida hjältar.

Huvudpersonen är Gilgamesh, ättling av Uruk (en forntida stad i Sumer). Det berättas om Gilgamesh och Enkidu, och hur de  bland annat tar sig genom Cederskogen och dödar himmelstjuren. Vidare om hur Gilgamesh passerar dödens hav och anländer till Utnapishtim dit han kommit för att bli odödlig. Det är också en berättelse om hur Gilgamesh uppnår visdom och hur hans syn på livet skiftar, vilket sker i sista delarna efter att följeslagaren Enkidu dör – delarna är i själva verket kilskriftstavlor, tolv inalles utgör det som idag går under namnet Gilgamesheposet.

”Poesi”

Jag går ju successivt igenom allt sparat, inte bara från min egen barndom, utan även gammalt ärvt från föräldrar och övrig släkt.

Turen har nu kommit till mitt Poesialbum. Jag var 9 år, gick i tredje klass, det var fullt krig i Europa, Det fanns inte TV, inte ens underhållningsprogram på radio, men vi roade oss ändå: Vi hade ”Poesialbum” som släkt och vänner skrev i. Det fanns många gamla ”poem”

EXsom spreds mellan generationerna

Här har mamma EVA skrivit. Den generationen hade i sin tur under sin ungdom också haft POESI -böcker – den tidens Facebook och Twitter…

Höstens första!

Tisdagskonsert i.e.

Karin Johansson berättade om höstens program

=

Musikstund varje tisdag kl 12.30

Grannfruar på plats!

Det var ett omväxlande program

Helena Morath sjöng Roberts sång

Kyrkoherde Stina Hagman läste dikter av Edith Södergran och Hjalmar Gullberg

Ale stenar

Det är inte bara Österling som diktat om dessa:

Ett klipp ur  HD  31 augusti 2013:

Det har varit en varm sommar, en sommar för lätta, ljusa plagg. Jag har grävt fram t-shirt efter t-shirt ur garderoben och tog för någon vecka sedan på mig en ljusgrå sådan med de Internationella poesidagarnas emblem på bröstet. På ryggen stod, i svart tryck, en av de många dikter som gästande poeter under poesidagarnas tjugoåriga existens skrev om Ales stenar. Dit gick bussutflykten med alla de internationella storheterna varje år, och medan vi rullade in mot Kåseberga brukade det vara min uppgift att i mikrofonen berätta lite om stensättningen – som ju vilar osynlig på kullens topp till dess att man kommit på femtio meters avstånd – och att inbjuda alla att i konkurrens med Anders Österling skriva en dikt om Ales sista skepp.

Bara en av dessa dikter kom att pryda någon av de likaledes årliga poesidagströjorna, just den som jag nyss tog på mig. Det är en haiku, kärv och karg som de grå stenarna men med ett mildare inslag av fågelmusik. Jag kan den utantill och får nu improvisera en översättning:

I majsolskenet

är stenbåten still.

Lärkor sjunger vid masten.

Här är originalet, som visar engelskans avundsvärda rikedom på enstaviga ord Jag hade hellre haft ”ligger” än ”är” i andra raden, men då hade stavelseschemat spruckit. En fantastisk miniatyr är dikten under alla omständigheter. (Jonas Ellerström)

Blomstring

Trots avsaknaden av regn har perennerna inte gett tappt

utan blommar som aldrig förr

Jag hör min käre makes röst:

… du var ju en annans, blott lånad
en kväll i syrenernas tid
och gullregnens månad.

fast rabarbern är litet klen…

Ack, forna tiders jular…

Här är en frukostbild från 23/11 2013.

Välbekanta är nybakade  ”Ginger biscuits” och kapade pelargonblommor

efter att  plantorna blivit intagna för vinterförvaring.

Frukostkoppen hade fortfarande sitt ”öra” och Lars Gustafsson var aktuell i tidningen.

 ÷

Aktuell har han ju varit för mig sedan 1971!

Jag började då läsa hans Pentalogi ”Sprickorna i muren”

Först ut var YLLET.

÷

Sedan har jag noga följt honom läst de flesta av hans böcker

EX

Nu har han sällat sig till flera andra idoler som under året lämnat detta jordelivet…

Eco, Bowie, Cohen

Nobelprisutdelningarna 2016

avnjöt  jag framför TV:

Vi startade i Oslo där Colombias president

Juan Julian Santos

tog emot Fredspriset

Han höll ett fantastiskt fin tacktal om hur få

FRED PÅ JORDEN…

Sedan över till Stockholm

där  omgivna av blommor från San Remo

pristagarna honorerades

OCH

Fick motta sina medaljer ur Konungens hand.

Horace Engdahl  hyllade den frånvarande Bob Dylan

 ”Han fick gatans språk och Bibelns att ingå för­ening”

och Patti Smith kom av sig…

Sedan satt jag uppe till efter kl 23.00 och såg på

den fantastiska banketten.

Mest gillade jag Martin Frösts och Magnus Lindgrens

Divertissimanger

Till Förruttnelsen

När jag nu går omkring i min trädgård erinras jag osökt om Stagnelius´ dikt:

TILL FÖRRUTTNELSEN

 Förruttnelse, hasta, o älskade brud,

    att bädda vårt ensliga läger!

Förskjuten av världen, förskjuten av Gud,

    blott dig till förhoppning jag äger.

Fort, smycka vår kammar — på svartklädda båren

den suckande älskarn din boning skall nå.

Fort, tillred vår brudsäng — med nejlikor våren

    skall henne beså.

÷

 Slut ömt i ditt sköte min smäktande kropp,

    förkväv i ditt famntag min smärta!

I maskar lös tanken och känslorna opp,

    i aska mitt brinnande hjärta.

Rik är du, o flicka! — i hemgift du giver

den stora, den grönskande jorden åt mig.

Jag plågas häruppe, men lycklig jag bliver

    därnere hos dig.

Till vällustens ljuva, förtrollande kvalm

    oss svartklädda brudsvenner följa.

Vår bröllopssång ringes av klockornas malm,

    och gröna gardiner oss dölja.

När stormarna ute på världshavet råda,

när fasor den blodade jorden bebo,

när fejderna rasa, vi slumra dock båda

    i gyllene ro.

÷

(Erik Johan Stagnelius, Strödda dikter efter tiden omkring 1818)

Hjalmar Gullberg

är nu färdigläst.

Carl Fehrman blev fil dr och docent vid Lunds universitet 1945

och var professor i litteraturhistoria med poetik vid samma universitet 1958-1980.

Hjalmar Gullberg har ju alltsedan Lundatiden varit min/vår ”huspoet”

Den framtida maken skanderade årligen  i maj

 under 56 års äktenskap första strofen i ”Kyssande vind”,

med sin ”bendårande” stämma:

Kyssande vind

Han kom som en vind

Vad bryr sig en vind om förbud?

Han kysste din kind

han kysste allt blod till din hud

Det borde ha stannat därvid:

du var ju en annans, blott lånad

en kväll i syrenernas tid

och gullregnens månad.

 Ur Wikipeda:

Gullberg, som studerade latin, grekiska och litteraturhistoria, blev filosofie licentiat i Lund 1927, var redaktör för tidningen Lundagård, blev filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet 1944 och översatte av grekiska dramer, franskt 1600-tal och spanskspråkig lyrik. Hans avhandling handlade om Ola Hansson. Ledamot av Svenska Akademien 1940–1961.

1898-1961

÷

  Avsnitten under  VÄGEN TILL LYRIKEN är en komplettering till det

 jag tidigare  haft kännedom om

MEN

KOMIKEN

MYSTIKEN

EROTIKEN

ANTIKEN

POLITIKEN

MUSIKEN

är en intressant genomgång av CF med åtskilliga citat från diktskatten.

÷

Särskilt intressant var avsnittet POLITIKEN med Gullbergs

reaktion  och ängslan på Hitlers maktövertagande,och andra världskriget

 med bl.a. ockupationen av Danmark

Gullberg var en drivande kraft bakom radioprogrammet  Dagens dikt

även om han inte startat programserien, och valde ofta själv vad som skulle läsas upp. 

  Han anses till exempel ha gjort valet av Tegnérs Det eviga den 9 april 1940, 

några timmar efter beskedet om den tyska invasionen i Danmark och Norge.