Wagner:III

Denna bok är på endast 146 sidor men är djupt analyserande á la Mann, så den tar sin tid. Dessutom har jag ju haft sommarfrämmande, som gjort utrymmet för seriöst läsande litet. Nu när 2/3 sommargäster åkt hem,och det börjat regna tar jag nya tag.Jag har hunnit till sidan 78.”

EX ” I vissa officiella böcker om Wagner hävdas på fullt allvar att ”Tristan” skulle vara opåverkad av Schopenhauers filosofi. Detta röjer en besynnerlig omdömeslöshet. Det ärkeromantiska förhärligandet av natten i detta upphöjt morbida, förtärande och underfulla verk – präglat av djup insikt i romantikens dunklaste och sublimaste mysterier – är visserligen inte något specifikt schopenhauerskt. De sinnligt-översinnliga intuitionerna i ”Tristan” kommer längre inifrån: från den hektiske Novalis som skriver: ” En förbindelse som ingås även för döden är ett bröllop som ger oss en maka för natten. Kärleken är ljuvast i döden; för den älskande är döden en bröllopsnatt, ljuva mysteriers hemlighet

OSV,OSV;

Sista dagen

Sista dagen av Vikenbesöket ägnade vi oss åt Höganäs hamn

Vi gick ut på den södra piren

där ju ”Handen” finns

Moa hade under det ivriga klättrandet skadat skenbenen,

Oskar har ju en stillsammare natur…

Sedan gick vi på Hamnkrogen och åt lunch.

Det var väder för att sitta ute!

Juliläsning

Thomas Manns återgivning av sina intryck av  Wagner är  krävande men intressant läsning

Det går långsamt fram, men det går ändå fram…

Inledning:  ”Det som Erika Mann här sammanställt ur sin fars skrifter och brev över temat Richard Wagner har varaktig aktualitet genom de däri ingående motsägelserna. Dessa motsägelser har emellertid – såvitt de inte bara är aspekter på ett och samma komplicerade fenomen – sitt ursprung lika mycket hos Wagner själv som hos författaren som under sitt långa liv ständigt på nytt fängslades och fascinerades av Wagners mäktiga och mångtydiga konstnärsgestalt , men samtidigt också behöll en kritisk inställning till den.—

Thomas Mann levde 1875-1955. Han fick Nobelpriset i litteratur 1929.                           ”När bokbränningar började 1933, var både Thomas Mann och hans bror Heinrich bland de författare vars verk brändes.”

Första citatet är från 1902 det sista 1951

Just nu har jag kommit till sidan 25  Ur ”Betrachtungen eines Unpoliischen” från 1918

Följ den spännande fortsättningen!