Det odelade hjärtat

Skannad 1En helt underbar bok om ett

SYMPOSIUM PÅ MÅNEN MED JORDEN I FOKUS

av  biskop emeritus Martin Lönnebo

Skannad 1

Han inleder med att berätta om en vädermässigt angenäm pingstafton i Linköping då han plötsligt får syn på en grupp personer:

Då ser jag dem igen, det gamla sällskapet som sökte det Visa hjärtat och kunde gissa gåtor. Platon stod och sparkade lätt med högerfoten i gruset – praktiskt med sandaler och tunika i sommarvärmen. Cusanus´ pärlbroderade biskopsskor passade inte för sådana övningar, men snygga var de. Kant såg sval ut trots sina svarta knäppkängor, höger hand vilade lätt på den gyllene klockkedjan. Professor X var klädd i vit fritidsdress, ty hans dojor var lagom nötta för att ge god luftväxling. I mitten på påskstenen stod Sofia själv utspökad till astronaut. Alla såg hängivet på henne fastän man inte kunde se om hon såg på någon. Förståndigt folk med odelade hjärtan har alltid ögon för henne. Det är förresten bara de som ser henne klart. Därför är Sofia ofta ensam i den moderna tiden. Hon kan vandra i folkträngslen i stora städer utan att många lägger märke till henne. Hon kan gå på ishockey utan biljetter och sitta oupptäckt på kulturredaktioner i långa stunder.

OCH

6.Modern och barnet 7.Poeten en yngre kvinna 8.Bonden 9.Gandhi, 10.Konfucius11.Tonåringen Thanawadee 12.Teologen ,dvs en sammansatt individ av Paul Tillich, lutherska teologins främste systematiker Katolskamunken Thomas Merton Ortodoxe munken Sosima, religionsforskaren Massignon ,Martin Buber ,Teihard de Chardin, orientalisten  och, uppsalateologen Fritz Olofsson

I tolv timmar, som uppdelas på tolv kapitel befinner sig denna grupp på Månen och diskuterar improviserat och intuitivt om JORDENS räddning.

RESULTAT?

Sista orden:  Skrivaren(ML)  sitter under sitt träd och tänker. Kanske kanske? Kanske efter några generationer av våldsamma prövningar börjar människan allt mer återfinna sig själv och bli vad hon är. Under blekvit måne strömmar det osynliga ljuset som en livets flod över jorden. Själarnas flortunna vingar darrar.

Då äntligen kan ängeln återvända med det helade hjärtat och låsa upp grinden till den saliga plats där allt är odelat.

Terminsavslutning

Så var det dags för sista Levande mötet under vårterminen.

Det var en passande uppsättning för min gäst, yngste sonen!

På grund av dennes närvaro

OCH

det spännande samtal som utspann sig – missade jag helt fotograferandet!

Deltagare:

Torbjörn_Tännsjö_2006-02-06_001

Torbjörn Tännsjö är en av Sveriges mest tongivande filosofer i bioetik, moralfilosofi och politisk filosofi, och deltar ofta i aktuella debatter i olika media. Han har i flera sammanhang förespråkat hedonism och utilitaristiska idéer.  Tännsjös ställningstagande för utilitarism innebär att han anser att ingen handling är god eller dålig i sig själv, utan måste bedömas efter konsekvenserna. Detta leder ibland till upprörda känslor när Tännsjö problematiserar fasta handlingsregler som många tar för givna.

b7b2c986-4bcc-4d55-a3dc-e15a25e27898

Prästen och fysikern Sara Blom vill inte söka Gud utanför vetenskapen, hon har aldrig tvivlat eller känt sig utmanad i sin tro av på grund av fysikens eller biologins rön. ”I stället för att stoppa in Gud som förklaring till det vi inte vet, vill jag söka Gud i det vi vet”, säger hon

Deras valda samtalsämne var

”Människan – finns det någon poäng?”

Detta tema inbjöd till både en animerad  diskussion

MED

ovanligt stort deltagande från åhörarbänkarna!

Det utlovas fortsättning på serien till hösten

Ny bekantskap

Jag fick mig tillsänd en bild av den helige Hieronymus, på engelska St Jerome

÷

 De visar sig vara talrika:

Jan van Eyck

(*ca  1390-1441)Antonelli da Messina

målad ca 1460-1475

 

Domenico Ghirlandaio

1449-1494

 Albrecht Dürer

(1421-1528)

Lucas Cranac

(1472-1553)

 Caravaggio

ca 1606

 Hieronymus  (På engelska St Jerome) föddes ca 347 i Stridon på gränsen mellan Pannonien och Dalmatien, död den 30 september 420 i Betlehem, var en kyrkofader och bibelöversättare från Illyrien. 1298 utnämndes han till kyrkolärare. Han vördas som helgonb inom den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan. Hans helgondag firas den 30 september.

÷

Hieronymus är mest känd för att han översatte Bibeln från grekiska och hebreiska till latin,

 se Vulgata. Han är skyddshelgon för översättare och bibliotekarier.

÷ 

Vulgata är den första översättningen av bibeln till latin. Under medeltiden och den nya tiden var det den version som användes mest. 

Påven Damasos I gav cirka år 382 Hieronymos i uppdrag att översätta Bibeln till latin för att ersätta existerande versioner till en enhetlig text. Hieronymus nyöversatte Nya Testamentet från grekiskan, och därefter Gamla Testamentet från hebreiskan. 

Gent-altaret

Jag läser i tidningen:

Nu är det så, som jag i flera sammanhang informerat om, att min fader sedan ungdomen varit väldigt konstintresserad. När jag var tonåring på 40-talet berättade han ofta om sina strövtåg bland Europas konstmuseer före kriget. En berättelse som ofta återkom var  om bröderna van Eycks

 GENT- altare

Om jag fortfarande är pigg och nyter 2020 hoppas jag kunna, till min faders ära,

resa till Gent och inspektera!

Carl Huldt 1915 (=16 år)

250px-mathis_gothart_gru%cc%88newald_022-1

Mathis der Mahlers altarskåp i Colmar såg jag redan på 80-talet!

Tro i tvivlets tid:II

Ännu en underbar ”seans” i serien:

LEVANDE MÖTE

Eric Schüldt deltog ju för andra gången – han har ju blivit en favorit
som också uppträder i Radio P2 på söndagar.

De kom direkt ifrån bokmässan i Göteborg.
Patrik Hagman är ju en seriös teolog.
De inledde med att gemensamt subjektivt förkasta begreppet
TRO.
Deras gudsuppfattning handlar mera om en
konkret NÄRVARO av något utomjordiskt
en TILLIT

Jag köpte denna bok av Patrik Hagman
Följ den spännande fortsättningen!

Warriors of THE old Testament 4:Judas Maccabeus

Fjärde och sista avsnittet: Judas Mackabeus  – Rebel of Israel.

finns beskrivet i de s.k. apokryfa skrifterna =

Första och Andra  Mackabeerböckerna.

÷

Det var inget vi fick ta del av i Folkskolan. Det var ju framför allt Nya Testamentet, kompletterat med de Fem Moseböckerna och Psaltaren, Predikaren och Höga visan.

I min moderna  bibel, bibelkommissionens översättning, står i inledning till Första Mackabeerboken:

Från Alexander den store till Antiochos Epifanes.

1:1 Sedan Alexander av Makedonien, Filips som, hade dragit ut från kitteernas land och besegrat Dareios, persernas och medernas kung, övertog han dennes kungadöme; redan förut var han kung av Grekland.

1:10 Från deras stam utgick ett genomfördärvat skott: Antiochus Epifanes, kung Antiochos som varit gisslan i Rom. han blev kung år 137 *, räknat från det grekiska väldets början.

således mera likt en historiebok än en helig skrift!

 Judas Mackabaios uppträder i Kapitel 3 och presenteras så här:

Mattathias son Judas,med tillnamnet Mackabaios, framträdde nu i sin fars ställe. Han fick stöd av alla sina bröder och alla sin fars anhängare, och med glatt mod fortsatte de Israels krig. 

÷

Som synes finns  även årtal angivna år, 137 är här =175 f.Kr

 175 f.Kr. blev Antiochos IV Epifanes kung över seleukidiska riket och påbörjade en assimilationskampanj mot judarna. I syfte att sammanbinda riket med de grekiska elementen i imperiet, försökte han utplåna den judiska tron och hellenisera judarna. 

 En präst från Modein vid namn Mattathias gjorde uppror och vid hans död 167 f.Kr. tog hans söner Judas, Simon Thassi, Elasar Avaran, Johannes Gaddi och Jonathan Apfus över kampen; som befälhavare över militären utsåg Mattathias Judas, som rekryterade soldater till upproret. De var dock så få att de inte kunde starta krig, utan bedrev till en början ett gerillakrig. Efter en stor framgång vid ett större slag i Nahal el-Haramiah ökade tillströmningen till den judiska armén.

164 f.Kr. kunde Judas Mackabaios återta templet i Jerusalem. I den judiska traditionen berättas det att vid invigningen hade de endast olja för att hålla ljuset tänt i ett dygn, men oljan räckte mirakulöst i åtta dagar.

Till minne av detta firar judarna Hanukkah. 

Halvdagssommar

Nu har vi kommit i ett läge då det är bra sommarväder halva dagar.

Antingen blåser eller regnar det halva dagen, omväxlande morgon resp em.

Det är ju nu så lyckligt att jag kan i förväg se på SMHI hur jag skall planera mina dagar.

I förrgår blev det läge för em-promenad längs stranden.

Efter Vikendagarna har sommarstiltjen infunnit sig i hamnen.

Likaså ute i Öresund.

Strax hemma iakttog jag en gitarrspelare

Han visade sig vara tysk, men talade, på grund av en fästmö, utmärkt svenska.

Han var från Münster och vi resonerade om Westfaliska freden

MEN

Han hade inte hört talas om Edith Stein…

(inte heller om Jonas – noterna han spelade efter var av Eric Clapton)

Julklappsbok

Den här boken fick jag i julklapp av mellansonen.

Han hade å yrkets vägnar haft någon kontakt med författaren

VARFÖR

den är utrustad med personlig dedikation!

Boken är indelad i korta avsnitt med start

Sommar 2014

Första avsnittet är betitlat

Främling överallt

Han är i Rom där han trivs ganska bra …

Sedan följer HÖST, Vinter och VÅR . Han befinner sig en långvarig personlig och yrkesmässig kris. Hans fasta punkt i tillvaron är relationen till sina två barn och sin kristna tro. Han vacklar mellan hopp och förtvivlan:

sid 51/128 Torsdag i Rom. Mimmi (dottern) ligger utsträckt bredvid mig när jag vaknar. Ett övernaturligt mirakel, en daglig påminnelse om Guds oerhörda nåd.

— Som ett kärl fylls jag på med ljus och kärlek.

÷

sid114/128  Idag har jag gråtit sedan jag vaknade. Livet krånglar så hårt ibland.Varje gång tillvaron låser sig eller när det händer något besvärligt brukar hjälpredaren hoppa fram och lösa situationen. Jag fungerar ofta väldigt bra i krissituationer. Men när det handlar om känslor blir jag plötsligt oförmögen. Jag står handfallen. Jag kan inte lösa situationen. Jag vet inte hur man gör.

Jag kommer att tänka på  Reinhold Niebuhrs Sinnesrobön:

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, 

mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

MOD

 att förändra har han haft:  t.ex.kommit över ett allvarligt missbruk – 

men verkar ha svårare med acceptansen…

Jag håller tummarna!