Årets svensk

Fysikprofessorn Max Tegmark  utnämns till ”Årets svensk i världen”, som delas ut av organisationen Svenskar i världen. De motiverar sitt val med att Tegmark är en av ”de mest framstående forskarna inom artificiell intelligens” och att han ”hjälper oss att förstå och närma oss AI”

”Att få ta emot utmärkelsen Årets svensk i världen känns väldigt hedrande”, säger Max Tegmark  

Öresundsbad

                                                    startade jag tidigt med.

                             Min fader Calle och jag  vid Kallbadhuset i HÄlsingborg 1936                                    NUMERA

84 år senare…

doppar jag ju mig i samma hav

i   VIKEN