Grantchester


GRANTCHESTER
Series 4
Episode 2

”Granchester’s Sidney is having a very bad day – but there’s a surprise in store
for him…

We just want to give poor Sidney (James Norton) a big hug! Hungover, depressed and restless, he looks lost, and somehow we don’t think Leonard and Mrs C’s intervention is going to help matters much.

Worse still, Geordie (Robson Green) is investigating the death of a seamstress whose last words were ‘Sidney Chambers’…

En av mina favoritserier på nätet – går nu in på sin 4de säsong!

Hjalmar Gullberg

Ett häfte på 44 sidor från 1946

”Folk må ta anstöt av orden, men sången är riktig i sak”           Jag svänger de klockor, du hör i din själ.

                                           Så lämna ditt hus! Gör avskedet kort!

     Jag tar  över dig och ditt öde befäl .

                                                        Jag kallar dig bort .

”Denna strof inleder Hjalmar Gullbergs första diktsamling I en främmande stad 1927.  Dikten heter ”Kallelsen”. Vem som talar lämnas man i ovisshet om, men den som blir kallad är poeten – eller människan – Hjalmar Gullberg.

Kanske representera han människan i allmänhet.”

Ersättare

Vid årets sista abonnemangskonsert var min ordinarie ledsagare  förhindrad. Jag rekvirerade dörför en deltagare från Lund

SOM BLEV 2Det var, så här på årets sista, ett litet ”speciellt ” program med Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire, och, visserligen Johannes Brahms som avslutning

MEN

i en orkestrering av Arnold Schönberg…

Ingen nybörjarmusik!