Slitage

Jag berättade om min moders och mitt patiensläggande, främst på torpet

Vilket för så där ”en femtan år sedan” krävde

Nyinvestering.

Torpet är ju avyttrat, men, särskilt efter uppnått änkestånd har jag fortsatt

denna avslappande sysselsättning framför TV:nALLA 104 korten finns kvar mer eller mindre

skamfilade

MEN

Det är snart tid för en nyinvestering!

Fortsatt vårbruk

Det var ju den gamle som skötte rabatterna.

Så här efter  8 år i ensamhet är de ju inte så välskötta.

I år har dessutom den långvariga torkan ställt till det,

Men mest för ogräset

Perennerna gräslök och och rabarber har vattnat!s

Nu har ju  dessutom värmen börjat komma så jag skall vara flitig och rensa och så!

Fruktbarhet

I år har det grott…

Bärbuskar och fruktträd är fyllda av fruktämnen

MEN

Den långa torkan har inneburit att det är många individer, men små och förtorkade.

Flera dagar har jag kunnat brandskatta äppleträden på hinkavis med kart

UTAN

ATT

det glesat ut särskilt mycket.

I skuggan av Rom

Baksidestext:

Under århundradena kring vår tideräknings början dominerades Europa av det romerska riket. Det bredde ut sig runt Medelhavets båda sidor och sträckte sig ända upp till gränsen mot Skottland i norr. Men så långt som till Norden nådde aldrig den romerska expansionen. Däremot påverkades de människor som bodde i norr på många olika sätt av romersk kultur och det romerska sättet att leva. 

I denna bok berättar Kent Andersson, docent i arkeologi och en av landets främsta experter på området, den fascinerande historien om kontakterna mellan Norden och romarriket. Med utgångspunkt från arkeologiska fynd och undersökningar från främst Sverige kastas nytt ljus över en tidigare tämligen okänd epok. som i Norden präglades av stora förändringar. Romerska föremål och idéer spelade en stor roll i denna förändringsprocess. 

I skuggan av Rom spänner över mer än tusen år av romersk kulturpåverkan. Den börjar under 100-talet f.Kr. och slutar i väringagardets Konstantinopel under 1000-talet e.Kr.

Boken är rikt illustrerad. Från perioden finns ju i Norden inga skriftliga minnen. De föremål av romerskt ursprung som hittats, i främst stormannagravar, kan däremot härledas till beskrivningar och tolkningar i den latinska kanon. Mycket av det som hittats är emellertid förfärdigat i Norden –  men av hantverkare som fått sin skolning i Rom eller dess kolonier.

Jag har tidigare påpekat att att, e ter en noggrann introduktion till grekisk och romersk antik historia, även min generations historieläroböcker ”hoppade över” den s.k. ”folkvandringstiden”.

Detta är en bok som försöker täppa till luckan!

Karl Kraus

I mitt sorterande av olästa Understreckare har jag nu avnjutit en publicerad

14 november 2014 :

Kraus var ständigt på sin vakt mot samtiden

”Satirikern Karl Kraus hade som få andra blick för det avmänskligande som pågick i offentligheten i sekelskiftets Wien. När första världskriget bröt ut fick han ett ämne vars storlek motsvarade hans förmåga…”

Klicka på länken för att läsa Understreckaren!

  Det var när jag 1981 läste det årets Nobelpristagare Elias Canettis bok:

Facklan i örat  som jag för första gången kom i kontakt med

Karl Kraus och hans tidning.

 Elias Canetti

Åren 1890-1915 var ju Wien Europas kulturella centrum!

Karl Kraus
PS Efter genomläsande av understreckaren, förstår man hur Canetti kunde benämna sin memoarbok ”Facklan i örat!” DS