Varierande fruktbarhet…

Redan den 7 augusti 2016 utropade jag glatt på bloggen

vilken fantastisk äppleskörd jag hade.

2016

Eftersom jag ju sedan cirka 25 år är överkänslig mot  framför allt opreparerade äpplen gladde jag mig åt att att kunna inbjuda grannar och släkt att successivt förse sig av den rikliga skörden och kunde även fylla frysen.

I år är det helt annorlunda. Vi hade ju en blöt och kall vår, äppelblommen frös etc.

Hälften av skörden har ruttnat

OCH

de som klarat sig undan rötan är få och små…

MEN

Jag har ju fortfarande kvar av äppelskörden 2016 i frysen…

Galläpple

Samtidigt som jag på ödetomten dagligen plockar björnbär har jag även ”skördat” galläpplen!

En gallbildning kallas även gall eller cecidium. En gallbildning är en onormal tillväxtförändring på växter orsakad av en parasit. Förändringen kan bero på en onormal celldelning eller celltillväxt.Många olika organismer kan orsaka gallbildningar, exempelvis djur som rundmaskar, kvalster och insekter. Men även bakterier, svampar och kärlväxter kan orsaka gallbildningar.

Galläpplen är en vanlig typ av gallbildning. De är runda till formen och förekommer på undersidan av ekblad. Galläpplen orsakas av steklar som tillhör släktet Cynips.[2]

I Sverige är gallbildningar bildade av kvalster vanliga på slån, al och lind. Steklar angriper oftast ekar, viden och rosenbuskar.En vårdag

En augustimorgon

TC:Gunillas Trädgård…

De strömmade till…

Veteranerna

Onsdagens orientering hade ”Gunillas Trädgård” som TC

Stig Johanssons nyritade karta äver Norra Viken var underlag!

HD var där för att rapportera evenemanget!

(Kartan ses i underkanten av bilden!)

Vi var 47 deltagare!

Följ den spännande fortsättningen!

Skördemånad

Även om det i jämförelse är klent med björnbär i år,

torkan och  den relativa kylan maj-juni ställde till det

lyckas jag dagligen skörda ca 1/2 l björnbär!

TRÄGEN VINNER!

Det gäller bara att ta väl hand om de syltburkar  som faktiskt blir resultatet!