Hjalmar Gullberg

Ett häfte på 44 sidor från 1946

”Folk må ta anstöt av orden, men sången är riktig i sak”           Jag svänger de klockor, du hör i din själ.

                                           Så lämna ditt hus! Gör avskedet kort!

     Jag tar  över dig och ditt öde befäl .

                                                        Jag kallar dig bort .

”Denna strof inleder Hjalmar Gullbergs första diktsamling I en främmande stad 1927.  Dikten heter ”Kallelsen”. Vem som talar lämnas man i ovisshet om, men den som blir kallad är poeten – eller människan – Hjalmar Gullberg.

Kanske representera han människan i allmänhet.”

Sommarläsande

 …har det inte blivit särskilt mycket av…

          Övermodigt noterade jag den  14 juni :                ”det är bara att köra igång”

med klent resultat:

               Det har bara blivit en knapp halv volym…  Hittills avverkade:

           Coriolianus, Cato den äldre och Crassus

                            Återstår  Julius Caesar och Marcus Antonius     

Sommarfördjupning

Bok 1:  5 biografier av Plutarchos översatta från grekiskan =     Coriolanus, Cato d.ä., Crassus , Julius Caesar, Marcus Antonius;

Bok 2:  Marguerite Yourcenar Hadrianus minnen

Bok 3:  John Phillips  Holy Warriors  A modern History  of the Crusades

Det är bara att köra igång!

Läsväder!

Jag har med stort nöje läst denna bok med noveller  av kända författare från Wien,Prag, Budapest, Berlin och München.

”En gång sa Franz Kafka att han ville skriva en historia, som skulle handla om  ”en man som vill göra det möjligt för människor att träffas utan att vara formellt inbjudna, bara för att träffa andra, prata med dem, iaktta dem utan att etablera en intim relation. —

— Och till sist slut förstår läsaren att detta försök att besegra människans ensamhet ingenting annat är än uppfinningen av det första kaféet.”

Kaféliv

Författare på kafé under hundra årWien/Prag/Budapest/Berlin/ München

Av 289 sidor handlar de första 157, som jag just läst, om Wien. Bland bidragsgivarna finns KARL KRAUS, Arthur Schnitzler ,Leo Trotskij, Joseph Roth, Elias Canetti, Berthold Brecht,  Thomas Bernard m.fl.

Mycket intressant!

Nu går jag vidare till PRAG!