Adventshamstring

Hälsoregeln:”An apple a day keeps the doctor away” * som jag åtlyder januari-november ändras i december till  2 FIKON a day!

* På grund av iråkad äppelallergi har jag bytt ut äpplet mot ett päron!

Nr 17 påbörjad

Walter Benjamin

”Tingens lyster av förstulen barndom fascinerade honom. Det var ofta nog föremålen som gjorde             historien påtaglig för honom – och knappast någon har  expanderat själva begreppet ”kulturkritik” som Benjamin  gjorde på sin tid.  Han kunde skriva om både Goethes roman Valfrändskaperna och leksakeroch just allt annat däremellan.”