Eldsvåda

Detta är en bild från det inre av Paris´ Notre Dame!

”Nyförlovade i juni 1955 tillbringade Per och jag 3 veckor i Paris – på den tiden var det fritt fram att klättra omkring på taket av domen!”

”Paris 1955 Vi åkte efter avklarad termin ner till Paris där vi på Pers fars bekostnad bodde i 3 veckor Pers far :Karl Johan var ”utlånad” av sin arbetsgivare Bofors till franska staten för att ”kontrollera” en export av Boforskanoner.”

Paris är tillsammans med Rom den europeiska huvudstad vi lärt känna bäst efter åtskilliga besök – ofta under novemberlovet, på senare år tillsammans med barnbarn:

det drabbar ju inte mig EGENTLIGEN, men är ju en påminnelse om alltings förgänglighet!:

CARPE DIEM!