Fortsatt rensning

När jag var barn på 30-40-talet existerade ju inte internet etc

Folkbibliotek, och särskilt för barn-och ungdom fanns ej heller.

Jag hade  emellertid förmånen att  mitt föräldrahem var utrustat med

1928 års upplaga av Nordisk Familjebok

Den kom till flitig användning

Innehållet var ju redan på 40-talet föråldrat som

t.ex uppslagsordet HITLER:

”…hans inflytande har sedan dess varit obetydligt…”

NU åker det på tippen!

Födelsedagsbarn 3

För sex månader sedan…
…and now to something completely different:
NÄMLIGEN
Födelsedagspresenten!
Det har ju inte undgått någon som är bekant med Dagens födelsedagsbarn att hon är intresserad av Uppslagsverk. I mitt idoga sorterande av morbror Rulles efterlämnade bokbestånd finns ett antal årgångar av NÄR VAR HUR. Jag har ju tidigare berättat om mitt arvegods Nordisk Familjebok.

När så WW2 äntligen led mot sitt slut droppade den nya tiden in på bred front:
Tidningen Expressen grundades 16 november 1944
”Bokens tryckning började 5 september och slutade 10 oktober 1944”
Klicka för läsning av företalet
”Den vill vara en förnyelse av de vanliga almanackorna och kalendrarna”
Boken kostade 5:-. Jag minns att när jag 1946 gick i femte klass införskaffades den till klassbiblioteket.  ”När Var Hur 2008, som utkom den 30 oktober 2007, var den sista som gavs ut.”

Nordisk Familjebok

 De är fortfarande i min ägo, tummade och slitna

I min barndom fanns ju inte internet. Först efter andra världskriget 1946 började barnbibliotek dyka upp – på vuxenbibliotek var barn inte välkomna annat än i målsmans sällskap. Radioprogram för barn inskränkte sig till Barnens brevlåda.

MEN
I mitt föräldrahem fanns Nordisk Familjebok, ett uppslagsverk från A till Öändan  i 20 band, med tre Supplement, inalles 23 (tredje upplagan).  Band 1 A till Arcimboldus har utgivningsår 1923 – det sista  SUPPLEMENT Luleå stift – Övralid utgivningsår 1937.
Vi trettiotalister fick ju en välmenande, censurerad, troskyldig uppfostran. Efter en del ”klavertramp”, lärde man sig vad som var comme il faut att fråga om…. Jag var  ett fogligt barn som inte insisterade

MEN
gick för den skull inte ”på” den något tillrättalagda verklighetsförmedlingen…
 
DÄRFÖR
blev det en stor ”upptäckt”: Alla dessa band med världens vetande uppdaterat till 1937.
Det gäller emellertid, liksom med internet, att bevara sin skepsis. Medan artikeln om Albert Einstein från 1927 verkar någorlunda ”modern”:
 är ju artikeln i Band 9 Gullberg-Hopliter från 1928  om Adolf Hitler föga tillförlitlig.
=
H:s inflytande har sedan dess varit obetydligt…