Miss!

I morse hittade jag denna mus i avfallshinken!

Det är väl att vädret slagit om till det bättre, så att de förstår att det är bättre att vara ute i trädgården!

Trots ”denna torra och kalla vår…”

Klagevisa över denna torra och kalla vår.

Lars Wivallius

Lars Wivallius, ursprungligen Lars Svensson, född 1605 i Vivalla i Längbro socken, död den 6 april 1669 i Stockholm, var en svensk auditör, poet, äventyrare och tecknare.

En torr och kall vår gör sommaren kort
          Gud hjälpe, som rår, si våren går bort
och liten glädje oss giver.
Sol varma, förbarma!
Hos vädret torrt
nu kölden sommaren river.

Gott majeregn giv, lät dugga tätt ner,
lät varm dagg örterna fukta!
Oss torkan bortdriv, lät frostet ej mer
de späda blomsteren tukta!
Var nådig, var rådig!
För dem jag ber,
som Herran tjäna och frukta.

Giv glädje och tröst, lät lärkjan ej dö,
lät leva sommarens svala!
Hugsvala vart bröst på Sveriges ö,
som nu mån sorgeligt tala!
Giv sommar, giv blommer,
giv gott grönt hö,
lät göken ropa och gal.

Gör dagen oss lång, gör natten oss klar,
lät duggregn varma nerfalla
och locka till sång den fågel som har

tyst varit vinteren kalla!
Lät klinga, lät springa
mångt hjon, mångt par,
lät fröjdas människor alla!

etc, etc, etc;  (=22verser)

Digitalt möte

Idag har mellansonen

tillika ”SKÅNESONEN = dvs bosatt i Skåne = Lund , varit på omvårdnads- besök hos

”Lilla Mamma”

Man håller ju på att redigera internetuppkopplingarna

Han passade på  att kontakta ”lillebror” i Eskilstuna OCH tillsammans har de ”fixat” så att min anslutning är högmodern!

Efter väl förrättat värv

Färdtjänst!

”FÄRDTJÄNST Är en kommunal service  som finns för dig som pga ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer”

Jag har idag haft besök av en representant för kommunen som skall förse mig med ett FÄRDBEVIS= FÄRDTJÄNSTKORT

Det utfärdas i första han för de närmaste 5 åren

Jag väntar med spänning…

Datastrul

Jag minns den ljufva tiden…

Dvs i internets barndom  då man själv fick manövrera  genom att skriva koder!

NU

är det ju så ”automatiserat” att datorn blivit ”självsvåldig” – Uppdateras ju automatiskt var 4de månad med följd att den ”hänger upp sig” och jag måste  anlita Eskilstunaexpertis för att få den hanterlig för 86-åringar igen…

Först nu, kl 10.24,kan jag börja  fundera på resten av livet…