Datastrul

Jag minns den ljufva tiden…

Dvs i internets barndom  då man själv fick manövrera  genom att skriva koder!

NU

är det ju så ”automatiserat” att datorn blivit ”självsvåldig” – Uppdateras ju automatiskt var 4de månad med följd att den ”hänger upp sig” och jag måste  anlita Eskilstunaexpertis för att få den hanterlig för 86-åringar igen…

Först nu, kl 10.24,kan jag börja  fundera på resten av livet…

32 ÅR

                            FYLLER IDAG MITT NÄST äldsta  BARNBARN                                         Han går i sin farmors fotspår,  och  har studerat till läkare!

Han tillönskas   allt väl med resten av lifvet!