Färdtjänst!

”FÄRDTJÄNST Är en kommunal service  som finns för dig som pga ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationer”

Jag har idag haft besök av en representant för kommunen som skall förse mig med ett FÄRDBEVIS= FÄRDTJÄNSTKORT

Det utfärdas i första han för de närmaste 5 åren

Jag väntar med spänning…

Datastrul

Jag minns den ljufva tiden…

Dvs i internets barndom  då man själv fick manövrera  genom att skriva koder!

NU

är det ju så ”automatiserat” att datorn blivit ”självsvåldig” – Uppdateras ju automatiskt var 4de månad med följd att den ”hänger upp sig” och jag måste  anlita Eskilstunaexpertis för att få den hanterlig för 86-åringar igen…

Först nu, kl 10.24,kan jag börja  fundera på resten av livet…