Mest om Paris

 För ett drygt år sedan tyade jag med att äntligen läsa

en av mina böcker av

och om

Nu har jag avnjutit nästa, som innehåller teckningar och essäer om Paris.

Även denna har jag fått av ”Morbror Allan”.

Den är utgiven 1969, med Förord av Jolo  och Iwan W. Fischerström.

Den kostade ursprungligen 42.50, men inköptes, troligen på bokrea, för 4.50.

Känslan av att läsa den kan jämföras med att lyssna på en romans med Jonas!

Illustrationerna är mästerliga

Ännu mer om Paris

Juniläsning

Jag brukar ju, för att uppnå min målsättning om 4 böcker i månaden,

fotografera mitt tänkta pensum.

Det brukar  resultera i att jag faktiskt kommer igång med läsandet – men oftast med helt andra böcker

även i år

 NU

har jag dock faktiskt  lyckats avverka sista delen, den sjätte,

 i Jolos  serie 20e århundradet.

OCH

Det har för mig varit ännu mera spännande än de tidigare delarna  eftersom  jag 1951 var 16 år och  mogen nog att verkligen ha personliga minnen från Koreakrigets utbrott, Mac Carthys hetskamper, Stalins död, Dien Bien Puh, Inbördeskriget i Algeriet,Castro och det stora språnget i KINA.

Det slutar 1960 med att Kennedy vinner amerikanska presidentvalet och att Kuba blir fritt.

”Serien, som gavs ut av Bengt Forsbergs förlag innefattar 10 volymer, varav Jolo stod för bildurval och text fram till sin död 1974, dvs delarna 1-6 som innefattar tiden 1900-1960. Teknisk medarbetare var Roland Janson.”

”Sex band täcker sex decennier.  Jolo avled oväntat 1974 vid 54 års ålder.”

1939

Jag har börjat vårstädningen!

I de drivor med böcker att läsa och

 gamla SvD  med olösta korsord och olästa understreckare

som belamrar mitt sovrum

dyker så den här boken upp.

Den har jag blivit tilldelad av den vittre djefla mannen.

OCH

Nu när jag just avverkat JOLOS 1931-1940

blir jag intresserad att ta del av hur

NEDRÄKNINGEN TILL ANDRA VÄRLDSKRIGET

beskrivs 60 år efter det hände och 35 år efter JOLOS skildring.

 Richard Overy, född den 23 december 1947, är en brittisk historiker 

som publicerat en lång rad böcker om Andra Världskriget och det Tredje Riket.

De här böckerna är verkligen varandras motsats.

Där Jolo  ser helheter och sammanhang borrar sig RO ner i fakta, detaljer och personkemi.

MEN

De kommer till samma resultat!  

Overys bok  utgörs av 184 sidor text. Av dessa är 26 sidor noter, 8 sidor litteraturhänvisningar och 9 korta biografier över de 10 ”aktörerna” i bokstavsordning:

Jósef Beck     polsk utrikesminister

Georges Bonnet     fransk utrikesminister

Neville Chamberlain     brittisk premiärminister

Edouard Daladier      fransk premiärminister’

Edward Halifax     brittisk utrikesminister

Adolf Hitler     tysk diktator 

Vjatjeslav Molotov     Sovjetunionens utrikesminister

Benito Mussolini     Italiens diktator

Joachim von Ribbentrop     tysk utrikesminister

Josef Stalin     generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti

Brödtexten är på 122ss och spänner över tiden mars  till 5te september 1939, varav 92 sidor handlar, timme för timme om händelserna de två sista veckorna 24 augusti – -3 september.
All information som man , efter 70 år, har tillgång till  från deltagarnas redovisning i ex. dagböcker och memoarer, och som RO uppenbart har läst och hänvisar till i not-och litteraturförteckningen, redovisas. I ett avslutande kapitel Varför krig? diskuteras sakligt om detta kunde ha undvikits. 

Jämfört med Jolos  kategoriska uppfattning att det ytterst gällde det demokratiska västerländska samhällets överlevnad känns detta resonemang futtigt…

MEN

Plötsligt kommer den allra sista meningen:

Alla vackra ord om heder till trots handlade kriget 1939 i verkligheten

inte om att rädda Polen från en grym ockupation 

utan om att rädda Storbritannien och Frankrike

 från farorna i en sönderfallande värld.

Das Lesen 2013:Facit

”Jag har ju sedan 2011 börjat räkna antalet under året lästa böcker. 

Det blev 2011 32 st 

2012 års resultat= 37 ”

Jag skaffade mig januari 2013 en målsättning på

4 böcker i månaden= 4×12= 48

MEN

Jonas, som inträdde i mitt liv  24/3, saboterade

Det blev bara 41!

MEN

Det blev åtminstone flera än 2012…

Samtidigt som jag såg la Forza del Destino

 LIVE

från Bayrische Staatsoper (= 3tim 40 min…)

blev jag färdig med   fjärde(av 6) delen av JOLOS serie

20 århundradet.

Det var ju ett tag sedan jag läste del 3…

Det är ju så många som pockat , inte minst Moby Dick som forfarande väntar halvläst

MEN

När jag nu, för skams skull, i årets sista skälvande minuter, tar mig för att avverka del 4 blir jag positivt överraskad. Trettiotalet med Hitler, Stalin och Mussolini trodde jag mig vara väl förtrogen med, och det trista resultatet, andra världskriget – vilket ju också medverkat till min ovilja!

JOLO har emellertid mycket intressant att förtälja om inledningen till dessa herrars maktövertagning, Hindenburgs inkompetens, von Papens narcissism, Stalins intrigerande också för att vinna världsherravälde med SIN privata variant av kommunism…Det hade jag ingen AAAning om.

De ”övade” sig i Spanska inbördeskriget  1936-39

För radikala intellektuella i Europa – inte bara för kommunister – var militärernas av kyrkan stödda uppror mot den republikanska reaktionens och fascismens föresats att krossa de demokratiska institutionerna. De klarsynta bland dem som skyndade till den spanska republikens hjälp fick uppleva inte bara kampen mot fascismen utan också kommunismens maktsträvan: bakom frontlinjerna drevs på Stalins order utrensningar bland kommunister från hela världen. På så sätt blev också för många Spanien en stor desillusion. Till dem hörde till exempel engelsmannen George Orwell som sedan skulle skriva bästsäljaren –  ”1984”- den redan i vår tid  (1963)  kusligt förverkligade visionen av ett totalitärt samhälle.

 Händelseförloppet från ”München-överenskommelsen 1938 och framåt skildras avslutningsvis.

Efter Dunkerque månadsskiftet maj/juni 1940

 11 maj 1940

Churchill inkallas som premiärminister

Boken slutar:

Natten till den 29 dec 1940 – den antagligen värsta bombnatt London upplevde – räddade ett gäng samvetsömma tillsamman med en kyrkvärd St Paulskatedralens kupol.

Hjältemod, beslutsamhet i krig – efter det andra världskriget och under 1960-talet är vi alla med rätta skeptiska inför dessa företeelser. Men det är fortfarande skäl att tänka på invånarna i den dödshotade jättestaden London de sista veckorna av 1930 talet, hösten 1940: de var då de enda som stod mellan Hitler och hans drömda herravälde. Det är inte banalt att se symboliken i jätteanfallet mot City den 29 december. Det avsåg att definitivt knäcka London. I stället hände – bland mycket annat till exempel 1500 eldsvådor på denna enda natt, att en skara samvetsömma, vilka vägrade göra militärtjänst som protest mot krig och våld, utförde sitt enastående hjältenummer uppe på St Paulkatedralens kupol. I flammorna över London anades redan,  i den stund som verkade vara demokratins svartaste, att tyranniet var dömt till nederlag.

Följ den spännande fortsättningen!

MEN

Först måste jag ju läsa ut  Moby Dick!

Det får dock vänta till nästa år…

Kvartalsspurt

Det har varit glest med information om mitt läsprojekt. Det beror inte på att det ligger nere, utan på att jag har så mycket andra upplevelser som pockar på presentation. Sedan hoppar jag liksom humlan från blomma till blomma:

DVS

Jag läser  SAMTIDIGT fyra böcker.

Nu kan jag emellertid redovisa den tredje i JOLOS krönika över 20-talet.

Perioden 1921-1930

Som jag redan berättat är det en njutning att ta del av hans initierade sammanfattning om vad som egentligen hände och varför, och kunna ana hur det  senare  påverkade vad som skedde. Han har verkligen tagit del av de avslöjanden som kommit om kommunismens och fascismens framväxt i Ryssland, Kina, Italien och Tyskland, men även bakgrunden till  den äventyrliga ekonomin med 1923 års  deflation i Tyskland och börskraschen i USA ” den svarta torsdagen” 24 oktober 1929.

 Under mina tonår på 40-talet berättade mamma Eva  och pappa Calle om sin ungdoms hjältar:

Charles Lindbergh

JOLO kompletterar mina kunskaper

Nu kör vi med nästa…

10-talet

Del 2 av Jolos”Världshistoria i vårt sekel är avverkad

Fram till krigsutbrottet 1914 härskade framstegstron, utvecklingsoptimismen.”

Sedan blev det ju bara eländes elände med Första världskrigets utbrott, kejsar- och tsardömets störtande, ryska revolutionen, Versaillefreden. 

Jolo ger många detaljerade  inblickar  i förspelet, genomförandet, förvecklingarna och efterspelet framför allt i Ryssland och Tyskland. Särskilt fäster jag mig vid hans föga smickrande porträtt av Hindenburg i samband med fredsförhandlingarna.

 Han ägnar ett uppslag till utvecklingen i Italien:

” När kriget bröt ut var Frankrike, England och Ryssland sammanslutna i ett löst förbund. Tyskland Österrike-Ungern och Italien i ett mycket fast. Det första höll, det senare sprack. Italien gick inte med i kriget på bundsförvanternas sida, främst därför att den italienska opinionen var emot Österrike och betraktade det utbrutna kriget som ett österrikiskt anfallskrig.”

 I skildringen ingår beskrivning av Gabriel dAnnunzios och Benito Mussolinis  handlande och utveckling.

” 1911-20 var Mexico en orolig granne för USA…” Victoriano Huerta, Pancho Villa och Zapata….

 …och så Irland förstås med Påskupproret 1916 

 Insprängt finns bara enstaka ”annorlunda” nyheter som

– 1911 stals Mona Lisa för att återbördas 1913

 – Ryska baletten (i Paris) 1909-1913 med  Diaghilev, Nijinskij och deras kompositör

   Igor Stravinskij

 – Tungviktsboxning med titelhållarna Jack Johnsson, Jess Willard och

    4 juli 1919 Jack Dempsey! 

 – Endast ett uppslag med vetenskap och kultur där Albert Einstein figurerar bredvid DH Lawrence och James Joyce  (Inbakat i krigshändelserna finns dock Jaroslav Hasek med Den tappre soldaten Svejk.) 

–  Och så film förstås: Greta Gustafsson, Asta Nielsen, Charlie Chaplin, Mary Pickford och DouglasFairbanks

Dags för tjugotalet!

Sent omsider

I en blogg från den 28 februari 2011 utbrister jag:

Det blåser bister kallt ute trots att kvicksilvret klättrat uppåt. Däremot lyser vårsolen in genom fönstret, vilket uppmärksammat mig på att det nog är dags att städa litet…

Då fick jag plötsligt syn på den här bokserien i bokhyllan.

Så följer en  åsiktsdeklaration att snarast införliva bokserien bland

böcker som skall läsas inom kort...”.

OCH

där har boxen stått.

Det är först nu som jag kommit på att volymerna  genom sitt format och utformning

 inte lämpar sig för att LIGGA och läsas

UTAN

är, liksom SCOTCH

MÅLTIDSLITTERATUR.

Mer än hälften av utrymmet på sidorna upptas nämligen av fotografier.

Här bilder på Gorkij  1905 på Capri och Mark Twain i sängen.

På högersidan Picasso nyanländ 1905 till Paris och längst ner George Bernhard Shaw på valmöte.

 ”I den våldsamma engelska valkampanjen 1910 höll han socialistiska propagandatal.”

”Omkring 1905 gjorde den 38-årige ryske författaren Markim Gorkijs pjäs ”Natthärbärget” segertåg genom världen.—

1905 spärrades han in av tsarpolisen i fästningen Peter Paul i S:t Petersburg som allmänt samhällsfarlig, men den allmänna opinionen tvang myndigheterna att frige honom. Åretefter for han till USA och mottogs med öppna armar, inte minst av Mark Twain. —

Sean svek Mark Twain Gorkij när det befanns att denne reste till USA med en dam han inte var gift med. mark Twain vägrade gå på banketten för honom av ängslan för sin ställning hos publiken…”

NU

är således första delen  1900-1910 läst.

Det är ju högeligen intressant.

Vårt exemplar är ju en faksimil som presenterades på bokrea efter det att  JOLO avlidit 1974

Jag minns att jag kursivläste litet i den då och uppfattade det som väldigt exotiskt med denna skildring av perioden före och under första världskriget.

Så här 40 år senare är det ju plötsligt väldigt ”inne”.

Ur exten på baksidan:

 Det var den 34de lästa boken 2012.

Femtioårsfirande:2

 Redan i entrén mötte vi en Krøyertavla,  ett porträtt av cigarrhandlare Hirschsprung himself!

Målet för vår vandring var Hirschsprungs samling om vilket museum ju både pappa Calle och Jolo talat sig varma. När jag nu efter sextio år äntligen kom hit hade jag turen att få bevista den stora Krøyerutställningen med anledning av museets 100-årsjubileum

Den kända tavlan Hip, hip. hurra! är även till vardags hemmahörande här!
Från guldförlovningsfirandet 18/6 -05
Vi tog ju det säkraf ör det osäkra och firade vår förlovning efter 50-år
osäkra som vi var om båda uppnådde guldbröllopet!
Vi har ju vår egen Hip hip hurra!-bild!
Bilderna från Skagen, som var många, bekräftar mina aningar:
Min strand är minst lika spännande….

Aug 2005

Femtioårsfirande:1

Idag har 50-åringen med VIV åkt iväg till Firenze!
Han var till att börja med obenägen att högtidlighålla dagen
MEN
MAMMA
gav sig inte.
ÅTMINSTONE 
kunde vi i Pappa Calles  och Jolos efterföljd, tyckte hon,
 göra oss en glad dag i København.
Vi åkte och åt en god och närande lunch Peder Oxe, förlustade oss i Rosenborgsparken
 Vår vana trogen samlades vi kring HCA

 Männen till vänster passade på att välkomna våren med Boulespel!

 Det var ett tag sedan vi var där senast…

SEDAN
fortsatte vi till
Hirschsprungske Samling:
Följ den spännande fortsättningen!

København here we come!

För ett år sedan bloggade jag:
Det är en bok som 2003 utgavs av Jolosällskapet och
som står redo för eventuell Köpenhamnsresa med diverse barnbarn!
NU
ska det ske:

jag har skyndat mig att läsa 
 
Göran Zachrison inleder:
Jolo ett försök till Porträtt
Vibeke Olsson( dotter och författare) fortsätter
Vårt Köpenhamn.
Sedan skriver  Rolf Yrlid  drygt 50-sidor  om en  vandring genom centrala Köpenhamn, inspirerad av Jolos egna böcker: ”Kungens Köpenhamn” (1950) och ”Fritt Nyhavn” 1955.

 Här finns rutten angiven.
Jag skulle kopiera denna karta för att  publicera på bloggen
MEN

Jag hade slarvat bort boken. 

Jag letade 
OCH
LETADE
i tre dagar. 

Till slut gav jag upp, och började fundera på alternativ… 
Hur var det, hade inte moster Ebba i sin kvarlåtenskap några böcker om Köpenhamn?
 Det finns ytterligare en ”Gennem det ny København”
OCH
När jag dagen efter FANN Joloboken,
 (Den låg på golvet i sovrummet under två understreckare om Hannah Arendt!) 
visade det sig att det var JUST de böckerna som Jolo hade som vägvisare
 i sina strövtåg i den den danska huvudstaden!