Sveriges undergång

Svenska ambassaden vid Stenegade i Helsingør

Jag läser i dagens Understreckare i SvD:

För exakt 200 år sedan borde staten Sverige ha gått under, enligt Esaias Tegnér. Förklaringen till förlusten av Finland står också att finna vid Öresund, där en viss Jean Baptiste Bernadotte stod med en fransk-dansk-spansk invasionsstyrka redan året innan.

Dessa spanjorer fick vi höra talas om redan 1976 när vi besökte Rudkøbing. De hade varit mycket väl sedda av åtminstone den kvinnliga delen av befolkningen!

En stor del av soldaterna under franskt befäl i Danmark utgjordes alltså av spanska trupper, men situationen i Spanien hade hastigt förändrats under våren. Den spanske monarken hade fängslats och Napoleon hade låtit en av sina bröder beträda tronen. I protest mot detta hade en militärjunta bildats som trätt i allians med England. Fransmännen försökte hålla spanjorerna på Jylland och Fyn okunniga om detta, men i mitten av juni fick de genom engelsk förmedling kännedom om utvecklingen. Den spanske befälhavaren, markis De la Romana, beslöt att göra uppror, vilket genomfördes den 7 augusti och lyckades nästan fullständigt. Den 13 i samma månad hade Romana lyckats samla 9000 av sina soldater på Langeland och innan framryckande franska och danska trupper hunnit ingripa inskeppades de på en flotta.

Apropos tillfrusna sund:
Läs även Den iskalla marschen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.