På främmande ort: Sista avsnittet.

Sedan 1977 är strandheden mellan Nyhamnsläge och Strandbaden ett naturreservat:
Naturreservat: Kullens havsbad (Nyhamnsläge – Strandbadens kusthedsreservat) 95 ha (1977)

Beskrivning
Mellan Nyhamnsläge och Strandbaden finns en större sammanhängande kustzon med sandstrand och svagt utvecklade dyner med bl a sandrör och strandråg. Sällsynt uppträder även martorn. Bakom strandzonen utbreder sig en oexploaterad rest av den gamla kustheden med bl a borsttåtel, sandstarr, backtimjan, fårsvingel, ljung och kråkris. Kusthedens karakteristiska successionsstadier från borsttåtelhed via örtrik fårsvingelhed till rished är representativt utbildade. Längs bebyggelsen i öster finns en planterad tallskog. Området har även geovetenskapliga värden genom att flera rev med stenar och grund bildats långt ut i havet. Dessa grundområden är värdefulla för rastande sjöfåglar. Kustområdet är av mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet i Kullabygden. Välfrekventerad badplats. Landskapsbilden är tilltalande.
På väg till bron över Skälebäcken iakttog vi en man som var nere och samlade tång till sin kompost.


Strax framme vid gränsen

Det är inte alla som vågar språnget över Skälebäcken!
Liksom fiskebåten vände vi kosan hemåt och överlät territoriet åt skarvarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.