Höstens första!

Tisdagskonsert i.e.

Karin Johansson berättade om höstens program

=

Musikstund varje tisdag kl 12.30

Grannfruar på plats!

Det var ett omväxlande program

Helena Morath sjöng Roberts sång

Kyrkoherde Stina Hagman läste dikter av Edith Södergran och Hjalmar Gullberg

Dietrich Buxtehude

Jag konfirmerades i Sancta Mariaekyrkan i Hälsingborg* 1950

* På den tiden stafvades Helsingborg med Ä!

Min konfirmationspräst hette Yngve Kareld, var väldigt lik Martin Luther.

Det fanns och finns fortfarande en tavla i kyrkan, ett porträtt av Luther så det var lätt att jämföra!

OCH

hade en fantastisk sångröst.

Mitt tydligaste minne,  så här 66 år senare, av vad han delgav oss är

att Dietrich Buxtehude är född i Helsingborg