Läsvärt

En av fröjderna med min prenumeration på SvD är den dagliga

UNDERSTRECKAREN

Ex:

Kant är filosofins Beethoven.

Med samma triumfatoriska djärvhet tar han sig an sina problem, problem som han till stor del upptäckt och formulerat på egen hand. Lägg därtill hans förkärlek för grandios och minutiöst utarbetad arkitektur: Kants system är filosofisk byggnadskonst när den är som mest anslående. På ett djupare plan består likheten i det enorma språng som filosofin tar med Kants insats (liksom musiken med Beethovens): ett språng från 1600- och 1700-talens naturfilosofier (som med ens ter sig besynnerligt föråldrade) in i ett avsevärt mer nutida filosofiskt universum….”

Klicka på bildkommentaren för att läsa färdigt!

Det odelade hjärtat

Skannad 1En helt underbar bok om ett

SYMPOSIUM PÅ MÅNEN MED JORDEN I FOKUS

av  biskop emeritus Martin Lönnebo

Skannad 1

Han inleder med att berätta om en vädermässigt angenäm pingstafton i Linköping då han plötsligt får syn på en grupp personer:

Då ser jag dem igen, det gamla sällskapet som sökte det Visa hjärtat och kunde gissa gåtor. Platon stod och sparkade lätt med högerfoten i gruset – praktiskt med sandaler och tunika i sommarvärmen. Cusanus´ pärlbroderade biskopsskor passade inte för sådana övningar, men snygga var de. Kant såg sval ut trots sina svarta knäppkängor, höger hand vilade lätt på den gyllene klockkedjan. Professor X var klädd i vit fritidsdress, ty hans dojor var lagom nötta för att ge god luftväxling. I mitten på påskstenen stod Sofia själv utspökad till astronaut. Alla såg hängivet på henne fastän man inte kunde se om hon såg på någon. Förståndigt folk med odelade hjärtan har alltid ögon för henne. Det är förresten bara de som ser henne klart. Därför är Sofia ofta ensam i den moderna tiden. Hon kan vandra i folkträngslen i stora städer utan att många lägger märke till henne. Hon kan gå på ishockey utan biljetter och sitta oupptäckt på kulturredaktioner i långa stunder.

OCH

6.Modern och barnet 7.Poeten en yngre kvinna 8.Bonden 9.Gandhi, 10.Konfucius11.Tonåringen Thanawadee 12.Teologen ,dvs en sammansatt individ av Paul Tillich, lutherska teologins främste systematiker Katolskamunken Thomas Merton Ortodoxe munken Sosima, religionsforskaren Massignon ,Martin Buber ,Teihard de Chardin, orientalisten  och, uppsalateologen Fritz Olofsson

I tolv timmar, som uppdelas på tolv kapitel befinner sig denna grupp på Månen och diskuterar improviserat och intuitivt om JORDENS räddning.

RESULTAT?

Sista orden:  Skrivaren(ML)  sitter under sitt träd och tänker. Kanske kanske? Kanske efter några generationer av våldsamma prövningar börjar människan allt mer återfinna sig själv och bli vad hon är. Under blekvit måne strömmar det osynliga ljuset som en livets flod över jorden. Själarnas flortunna vingar darrar.

Då äntligen kan ängeln återvända med det helade hjärtat och låsa upp grinden till den saliga plats där allt är odelat.

Årets första iBook!

blev den här:
9789100158972”Nina Burton
Gutenberggalaxens nova

En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam,humanismen och 1500-talets medierevolutionsamt om Albrecht Dürer, Hans Holbein d.y., Paracelsus, Martin Luther, Thomas  More, Michel de Montaigne, diverse pedagoger, anatomer, encyklopeder, påvar och rebeller”
FoE_GUTENBERGGALAXENS_NOVA_Forends”Gutenbergs tryckteknik förändrade historien

Gutenbergs tryckteknik ledde till en medierevolution som förändrades Europa. I 1500-talets början spreds litteratur, grafik och vetenskap, men också nyhetsblad om katastrofer, pamfletter om invaderande turkar och religiösa stridsskrifter.

Medan mycket ännu vägde blommade renässanshumanismen genom Erasmus av Rotterdam.

Han stod bakom en femtedel av Europas böcker, och skulle ge framtiden ett viktigt arv. Nina Burton skriver om Erasmus och hans tid så att man känner sig vara med när han träffar konstnärerna och de intellektuella

– Albrecht Dürer, Holbein d.y., Paracelsus, Thomas More och Luther –

lika väl som påvar, kejsare, pedagoger och rebeller. Genom honom möter man en hel epok.
Vilken var Erasmus hemlighet?

I sina brev klottrade han självporträtt med dubbla ansikten, och hans förmåga att se två sidor födde ett samtal bortom all fanatism – en dröm om ett gränslöst Europa, där kultur och vetenskap knöt nya samband. Men då religiösa strider började skaka världen fick han mäktiga fiender.
Erasmus visade vilken roll litteraturen kan spela i en dramatisk tid som har många likheter med vår egen.

Alltsedan min högkvalitativa historie- och kristendoms-och konfirmationundervisning  om Luthers inflytande på den svenska teologin,filosofin och litteraturen har Erasmus skymtat ,men otydligt, i bakgrunden.

Inte minst i

proxy

 möter vi hans inflytande gång på gång!

I am still confused

BUT

on a considerable higher level!

Terminsavslutning

Så var det dags för sista Levande mötet under vårterminen.

Det var en passande uppsättning för min gäst, yngste sonen!

På grund av dennes närvaro

OCH

det spännande samtal som utspann sig – missade jag helt fotograferandet!

Deltagare:

Torbjörn_Tännsjö_2006-02-06_001

Torbjörn Tännsjö är en av Sveriges mest tongivande filosofer i bioetik, moralfilosofi och politisk filosofi, och deltar ofta i aktuella debatter i olika media. Han har i flera sammanhang förespråkat hedonism och utilitaristiska idéer.  Tännsjös ställningstagande för utilitarism innebär att han anser att ingen handling är god eller dålig i sig själv, utan måste bedömas efter konsekvenserna. Detta leder ibland till upprörda känslor när Tännsjö problematiserar fasta handlingsregler som många tar för givna.

b7b2c986-4bcc-4d55-a3dc-e15a25e27898

Prästen och fysikern Sara Blom vill inte söka Gud utanför vetenskapen, hon har aldrig tvivlat eller känt sig utmanad i sin tro av på grund av fysikens eller biologins rön. ”I stället för att stoppa in Gud som förklaring till det vi inte vet, vill jag söka Gud i det vi vet”, säger hon

Deras valda samtalsämne var

”Människan – finns det någon poäng?”

Detta tema inbjöd till både en animerad  diskussion

MED

ovanligt stort deltagande från åhörarbänkarna!

Det utlovas fortsättning på serien till hösten

Mitt liv:II

dvs

1926-1946

 Hela tidsperioden berättas i varje särskilt avsnitt. Så t.ex skildrar han  de första 140ss/363 , detaljrikt om sitt sociala liv med hustru, släkt och vänner., resor, semestrar etc. Det fanns tydligen under trettiotalet  pensionat i Sverige som var mötesplatser för kultureliten sommartid.

 En vän som hela tiden omnämns, men som ännu ej personligen skildrats var Olle Hedberg, som under fyrtiotalet slog igenom som författare och vilka böcker lästes flitigt av min mor och hennes väninnor.

Jag var i yngre tonåren och min moder förbjöd mig att läsa honom hans skildringar ansågs vara alltför ekivokt olämpliga för en fin flicka… – (Det hade ju till följd att jag ”tjuvläste dem ändå!)

Han var mycket beroende av sin hustru, klarade inte av att vara ensam många dygn, så hon var för det mesta ledsagare under hans talrika resor och utrikes”uppehåll”

De första 10 åren var han docent, med dålig lön och ekonomiska bekymmer. Den 1/1 1935 utnämndes han till professor i statskunskap.

 ”1934 inrättades en Lars Hiertas professur i statskunskap. Den jag  främst har att tacka för att det blev av är sannolikt Gunnar Myrdal.”

Den mest intressanta delen är avsnittet POLITISKT (ss227-363):

Där går han systematiskt tillväga när han börjar analysera sitt åsiktsbyte:

Ur Wikipeda:

På 1920-talet gick han med i socialdemokraterna och tillhörde den vänsterradikala falangen av partiet. 1941 gjorde han dock upp med socialdemokratin i Den svenska socialdemokratiens idéutveckling, där han kritiserade att marxismens mål med socialisering glömts bort och han ifrågasatte partiets ideologiska värderingar. Idéerna om planhushållning skulle komma att återlanseras i Sverige några år senare, men då hade Tingsten ändrat uppfattning om ekonomiska styrmedel överlag. 1945 lämnade han partiet och blev liberal, vilket berodde på att han kommit att anse att socialism var oförenlig med medborgerlig frihet.”

 ÷

 I  de avslutande avsnitten redogör han i detalj om hur han under sitt ivriga resande i Europa  (tillsammans med hustru Gerd!) – Tyskland ,Frankrike ,Österrike, Polen,Ungern, Italien och Spanien. avläser hur fascismen och antisemitismen breder ut sig.

 De II avslutas med noggrann redovisning av hans subjektiva reaktioner  på utsattheten och rädslorna i samband med  utbrottet av Spanska inbördeskriget, andra världskriget,  Finska vinterkriget, Hitlers ockupation av Danmark och Norge, you name it…

Tingsten och Ernst Wigforss

Följ den spännande fortsättningen

”Våga”

Igår var det säsongens första

LEVANDE MÖTE

Det var Lina Thomsgård och Kristoffer Triumf

som samtalade över temat ”Våga”

dvs

Våga sticka ut , förnya dig, gå mot trenden…

En givande söndagkväll

SOM

avslutades med en promenad längs stranden i ljumma vindar

OCH

 absolut stillhet med 0 sekundmeter!

En man som satt på en bänk jag visiterade hade en app

 som förtalte att detta skepp heter  MEIN SCHIFF och är byggt 2015

Sommar-slut

Ömsom vin ömsom vatten….

Nuförtiden är Sommarpratarna som regel  inte ”mitt folk.

Det är en långa radda, tydligen känt ungt folk, som jag inte har hört talas om

OCH

som spelar en musik jag inte förstår…

÷

Jag råkade ju av en sinkadus glädjande nog lyssna på

Ahmad Khan Mahmoodzada   (Klicka för blogg) i början  av juli

MEN

 sedan har jag varit sparsmakad

Det har blivit :

Ingvar Carlsson

Magnus Uggla

Alexander Bard

Kerstin Ekman

Maher Zain

OCH

Avslutningsvis

KLAS ÖSTERGREN.

 Klas Östergren, född 20 februari 1955 i Stockholm, och bosatt i närheten av Kivik, är en svensk författare, manusförfattare och översättare. Han blev den 27 februari 2014 invald i Svenska Akademien på stol nr 11.

Jag har hela tiden uppfattat Klas Östergren som en av mig välkänd författare. Han debuterade ungefär samtidigt som Ulf Lundell – hörde till de moderna ”Stockholms”-författarna, och var gift med Pernilla då Wallgren, via Östergren till  nu =August 1982-89.

När jag nu tittar igenom hans bibliografi visar det sig att jag inte läst något av honom – har dock hans mest kända bok ”Gentlemen” på  ”ATT läsa”-hyllan….

I pressen har han ofta omnämnts på grund av sin flytt till Österlen i slutet av 80-talet…

OCH

 

Han var nästan lika BRA som Jonas!

Något som var påfallande var ”helheten”:

HUR

musikval och den muntliga framställningen utgjorde en filosofisk enhet!

Läst

NU

har jag läst ut den sista av Sven Stolpes memoarserie.

Det startade i november 1914 med en repris av Lasse Holmbergs

Här har du ditt liv

Alltsedan den gamle,unge, kom in i mitt liv 1954 har jag blivit underrättad om SS:s existens. Den gamle hade honom som extralärare i litteratur på gymnasiet. När så SS på 1970-talet började publicera både humoristiska och seriösa minnesskrifter inköptes dessa  och den gamle läste och högläste, särskilt de kåserande delarna.

Ex: Låt mig berätta mera

Memoardelarna I och II har ju varit intressanta

MEN

den tredje och sista delen är helt fantastisk.

Den innefattar perioden från andra världskrigets slut fram till dess publicering 1976. Han berättar färdigt om sin ”kamp med Gud”. Inte så att han ifrågasätter  existensen, han har ju varit djupt religiös  alltsedan han drabbades av sin livshotande tuberkulos, utan i valet mellan trosinriktning, konverterade till katolicismen 1947.

Efter publiceringen av ”Den kristna falangen”:

I föreliggande bok presenterar Sven Stolpe de franska författarna Ernst Psichari, Jaques Rivière, Jaques d’Arnoux, Paul Claudel, Henri Bremond och Charles de Foucauld. De båda samlingarna Den kristna falangen I och II utkom första gången 1934 respektive 1936.

 ”Den kristna falangen är fortfarande lika aktuell som när den första gången publicerades och den räknas nu som något av en klassiker. Många anser att det här är det bästa som Sven Stolpe har skrivit.”

 ”För egen del vill jag bekänna, att jag – som ung och osäker kritiker – snart nog märkte, att jag stod inför en högre intellektuell kultur än den hemma i Sverige men framförallt inför andliga upplevelser och öden som jag tidigare aldrig hade snuddat vid”
÷

...blev han ett villebråd för den svenska litteraturkritiken, han var FEL,FEL, FEL; bekylldes för att vara nazist mm  En av hans bittraste fiender var Eyvind Johsson.

Efter att ha varit ”dödssjuk” sedan  1927 i sin tbc, påspätt med följderna av en allvarlig trafikolycka, överlevde han de flesta av sina jämnåriga och dog först 91-årig!

De sista 25 åren slog han igenom som en hejdundrande TV-stjärna, där han roade oss alla med sin  humor och slagfärdighet – den ende som på 70-talet vågade och framför allt genom sin genomtänkta livsåskådning och stora beläsenhet kunde, utmana vänstermaffian !

Nu är jag så tänd på SS att jag beställt Svante Nordins biografi :

Blåsten av ett temperament